Butlletí núm. 5

28 desembre 2007

Rèplica en 10 punts a l'espanyolisme lingüístic

  Editorial: Què és l’espanyolisme lingüístic?

Rèplica en 10 punts al discurs de l’espanyolisme lingüístic respecte del català

L’espanyolisme lingüístic actual i els seus propagandistes: desacomplexats o desvergonyits? [1a part  / 2a part] (Rafel Torner)

Fundació Congrés de Cultura Catalana
© Edició
Marta Torres
Informació sobre el Butlletí Virtual